List of Achievements

Semester Branch

Name of student,

Title of Type

Organized by with Date/s

Title of Paper presented ( if any)

VIII sem

Satish Rahangdale,

Harsha Dubbalwar,

Priya Naranje,

PankajDabhade

Natonal Conference

Spandan-2016”

YCCE, Nagpur

Wireless Robot using Android Smart phone

VIII sem

Ankita Meshram,

Pratik Sawarkar,

Minal Gawande,

Nikhil Dongre

Natonal Conference

Spandan-2016”

YCCE, Nagpur

Automated Accident Intimation And Rescue System

VIII sem

Ramakant Chandel, Pravin Ghorle, Prasad Bhoyar, Rahul More

Natonal Conference

Spandan-2016”

YCCE, Nagpur

Virtual College Campus

VIII sem

Kavita Rai,

Komal Nandeshwar, Pallavi Umale,

Monika Bareha

Natonal Conference

Spandan-2016”

YCCE, Nagpur

Secured Zig-bee Based Weather Monitoring for Agriculture

VIII sem

Diksha Sontakke,

Puja Talmale,

Sonam Choure

Natonal Conference

Spandan-2016”

YCCE, Nagpur

Taxi Automation Using Real Time Shortest Path Algorithm

IV sem

Abhay Khirade

Barkha Mogare

Bhavana Bhoyar

Naina Madankar

Poster Competition

Techno-Art- Mania-2k16”

IT, GNIET, Nagpur

IV sem

Anshu Fulekar

Lina Satpute

Payal Barai

Shilpa Dhale

Sonal Yadav

Blind Coding Competition

Techno-Art-Mania-2k16”

IT, GNIET, Nagpur

VI sem

Ankita Bansod

Ankita meshram

Pallavi Metekar

Project Compitition,

NIT, NAgpur

Feedback Form For faculties

VI sem

Neha Gupta

Blind Coding Competition

Techno-Art-Mania-2k16”

IT, GNIET, Nagpur

VI sem

Paramjeet Kaur Bijral

Poster Presentation, Brain Wave,

Numaish 2016

JDCOE, Nagpur

VI sem

Priyanka Gabhane

Deepika Umale

Naina Wasnik

Project Competition

Techno-Art- Mania-2k16”

IT, GNIET, Nagpur

Bus Tracking System

VI sem

Shraddha Hedaoo

Payal Mahant

Arpita Khairkar

Roshan Raut

Project Competition

Techno-Art- Mania-2k16”

IT, GNIET, Nagpur

Graphical Representation of Data Structures

VI sem

Jaishree Karade

Dasurya Chitriv

Piyush Gawande

Project Competition

Techno-Art- Mania-2k16”

IT, GNIET, Nagpur

Obstacle Avoiding Robot

VI sem

Monal Mishra

Madhura Dharmik

Monika Dorkhande

Akshay Nagrale

Project Competition

Techno-Art- Mania-2k16”

IT, GNIET, Nagpur

Training and Placement systems

VI sem

Pooja Devale

Paramjeet Kaur Bijral

Dhanashree Kommu

Manisha Kamble

Project Competition

Techno-Art- Mania-2k16”

IT, GNIET, Nagpur

GNI Alumni Portal